Privacy verklaring

Alle informatie die de cliënt over zijn/haar persoonlijke en (para-)medische gegevens verstrekt, worden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. Indien de behandelaar het nodig acht kan hij/zij – met schriftelijke toestemming van de cliënt – contact op nemen met de behandelend arts of therapeut.

De cliënt verklaart door middel van ondertekening van een “verklaring van toestemming en eigen verantwoordelijkheid”, dat hij/zij op de hoogte is van het huis- en privacyreglement en uit eigen vrije wil de zelfgekozen behandeling ondergaat. Deze verklaring wordt ondertekend en door de behandelaar ( praktijk Cranioworks) bewaard.

Wettelijke grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

De informatie die bij de intake gevraagd worden, hebben enkel en alleen tot doel om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de eventuele klacht(en) en of problematiek van de cliënt. Hierdoor kan de behandelaar een juiste inschatting maken van de hulpvraag om een verantwoorde en veilige behandeling te geven.

 • NAW gegevens zijn slechts bedoeld om op een factuur te zetten en of het per post versturen van informatie of attentie. ( bijvoorbeeld een verjaardagskaart of actie )
 • De verstrekte gegevens worden in een papieren dossier bijgehouden. De dossiers worden in een afgesloten ruimte bewaard.
 • E-mail adressen worden niet aan derden verstrekt, zonder toestemming van de cliënt. Ze hebben enkel tot doel om 1 op 1 tussen de cliënt en de praktijk Cranioworks te communiceren. E-mail berichten die niet meer relevant zijn worden verwijderd uit de computer.
 • Bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar is ook toestemming van de ouders nodig.
 • De cliënt behoudt zich het recht om de verklaring van toestemming in te trekken of aan te passen.
 • De cliënt behoudt zich het recht om de verstrekte gegevens te laten vernietigen.
 • Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft cliënt het recht om correctie te vragen ( schriftelijk verzoek) van de persoonsgegevens in zijn/haar cliëntendossier van praktijk Cranioworks.
 • De cliënt heeft het recht op inzage (schriftelijk verzoek). Voor een kopie van het dossier mag de behandelaar een bedrag in rekening brengen.
 • Cliëntendossiers worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard, conform de wettelijke bepaling. Op dit moment is dat bij wet 15 jaar .
 • De praktijk Cranioworks geeft geen NAW-gegevens van cliënten aan de boekhouder.
 • Cookie beleid website : praktijk Cranioworks gebruikt geen cookies om surfgedrag van haar bezoekers te analyseren en of om persoonlijke gegevens te verzamelen. Ze gebruikt cookies enkel en alleen om de website naar behoren te laten functioneren (zogenaamde functionele cookies).

Disclaimer : aan deze privacyverklaring en het huisreglement kunnen geen rechten worden ontleend.

Praktijk Cranioworks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt praktijk Cranioworks geen enkele aansprakelijkheid wat betreft

 1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website.
 2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.
 3. het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan praktijk Cranioworks of aan de bezoeker wordt gezonden.
 4. het verlies van gegevens.
 5. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.