Huisreglement

Waarvoor de therapeut zorgt:

 • De therapeut zorgt voor een veilige omgeving. Hij respecteert de cliënt en zijn grenzen.
 • Alles wat tijdens de sessie gebeurd, blijft tussen de therapeut en de cliënt. Het onderligt de geheimhouding. De therapeut houdt een cliëntendossier bij en zorgt voor een veilige omgang met persoonlijke gegevens (zie de privacy verklaring).
 • De therapeut past behandelwijzen die tot doel hebben blokkades te verwijderen en het zelfherstellend vermogen van lichaam te stimuleren toe. Te weten: Cranio-sacraal therapie zoals door de PCSA aangeleerd en door de NCSV gedragen. Hieronder vallen naast de klassieke cranio-technieken ook somato emotional release (SER), psoas-technieken uit rebalancing en lymfdrainage. De therapeut verricht geen handelingen die daarbuiten vallen mits in overleg met de cliënt en met zijn/haar goedkeuring. Behandelingen zijn altijd maatwerk, altijd in overleg en in afstemming met de cliënt en de klacht.
 • Bij de cranio-sacraal therapie ligt de cliënt in zijn kleren op de massagetafel. Een deken zorgt voor warmte. In principe kan de behandeling het hele lichaam betreffen. De geslachtsdelen worden uiteraard niet aangeraakt. Waar geen toestemming voor wordt gegeven, wordt niet behandeld.
 • Tijdens de behandelingen kunnen emoties of herinneringen naar boven komen. De behandelaar gaat hier integer en vertrouwelijk mee om.
 • Alle behandelingsvormen zijn nimmer een vervanging voor reguliere behandelmethoden door arts of specialist. Ze dienen ter ondersteuning en aanvulling van reguliere methodes. De therapeut vraagt de cliënt bij zekere klachten, ook een consult bij de huisarts te doen, om zekere oorzaken te kunnen uitsluiten.
 • Als de therapeut tot te conclusie komt dat zijn behandeling niet toereikend is en de cliënt met een andere therapievorm beter is geholpen, brengt hij dat tegen de cliënt ter sprake, en helpt hij de cliënt naar mogelijkheid een nieuwe plek te vinden.
 • Bij twijfel over het resultaat of nut kan de behandeling worden gestopt. Uiteraard kan de cliënt weer terug komen als hij/zij dat zelf wil.

Waarvoor de cliënt zorgt:

 • De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar levenswijze.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het geven van juiste en relevante informatie over zijn/haar klachten. Hierdoor kan de behandelaar een verantwoorde en veilige behandeling geven.
 • Bij de behandelingen houdt de cliënt zijn/haar kleren aan. Makkelijke, bekwame en niet te strakke kleding wordt aanbevolen. De therapeut kan de cliënt vragen om een riem uit te doen, zierraad af te leggen of en BH open te doen.
 • De cliënt zorgt voor zijn hygiëne, schone kleding wordt gewaardeerd.
 • De cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimte, met uitzonderingen daargelaten, mobile telefoon uit te schakelen.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van 90 € voor het eerste consult met een uitgebreide intake gesprek en 70 € per vervolgsessie. Een proefsessie kost 50 €. De cliënt krijgt voor elke sessie een elektronische factuur.  Behandelingen worden op rekening binnen 10 dagen overgemaakt.
 • De behandeltijd is 60 à 75 minuten, bij de intake 90 à 100 minuten; bij te laat komen wordt de behandeltijd korter.
 • De cliënt verplicht zich een afsprak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen. Anders worden de huurkosten in rekening gebracht.

Wat voor beiden geldt: